Skip to content
forklift

เคล็ดลับความปลอดภัย 6 ประการสำหรับรถ forklift เพื่อเลี่ยงการบาดเจ็บ

1.ผ่านการอบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์ เนื่องจากอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการฝึกอบรมที่ไม่ดี ขอแนะนำว่าเฉพาะผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมตามที่กระทรวงกำหนด เท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบในการใช้งานรถ forklift… Read More »เคล็ดลับความปลอดภัย 6 ประการสำหรับรถ forklift เพื่อเลี่ยงการบาดเจ็บ